Vážení obchodní partneri, vážení zákazníci!

Spoločnosť A+Z, Rišňovský, Halász, s.r.o. bola založená na rodinnej báze v roku 1992. Hlavnou výrobnou činnosťou je spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia, pričom v letnom období sa zameriava na spracovanie surovín sezónneho charakteru a v zimnom zasa na spracovanie koreňovej zeleniny a pochutín. Svoju činnosť sme začali na vlastnom pozemku postavením malej výrobne. Z roka na rok narastajúci objem výroby si vynútil v roku 2001 kúpu rozsiahleho areálu na okraji Veľkých Úľan, kde sme postupne vybudovali novú výrobnú halu a chladiace zariadenia. Zavedením systému HACCP je zabezpečená trvale dobrá kvalita výrobkov, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky človeka. Máme certifikovaný systém riadenia kvality IFS - VYŠŠIA ÚROVEŇ. V našich dvoch prevádzkach vyrábame 40 druhov výrobkov, sezónne zamestnávame 120-150 pracovníkov. Pre podporu predaja svojich výrobkov vedenie spoločnosti za najdôležitejší aspekt považuje tvorbu dobrého výrobku a vybudovanie obľúbenej značky, čo si vyžaduje dôveryhodnosť a vytrvalosť. 60% našich výrobkov exportujeme za hranice Slovenska a 40% sa prostredníctvom obchodných sietí dostáva k domácemu spotrebiteľovi.